Wieselgrensskolan

Ilse Weisfelt & Joren Joshua

 
Wieselgrens_IMG_9221.jpg
Wieselgrens_IMG_9340.jpg
Wieselgrens_IMG_9330.jpg

Motivet till väggmålningen på Wieselgrensskolan har arbetats fram av elever i samband med en workshop. Ilse och Joren har sedan satt sin konstnärliga prägel på verket som ett tio-tal elever delvis varit med att färglägga. Motivet grundar sig i två stora karatärer på varsin sida vilket speglar skolans inriktning/elevernas talang. Mittendelen representerar fundamenten som skolan kretsar kring kring dvs stöttande lärare, föräldrar, vänner och olika ämnesinriktningar. 

Väggmålningen är ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen och Wieselgrensskolan.