VIKING ART GALLERY

kronborgsgatan 3
öppettider 12-18.00

 

 
UR MÖRKRET III Maimo Widesjö

UR MÖRKRET III
Maimo Widesjö

På Viking Art Gallery visas en samlingsutställning. Konstnärernas arbeten är fristående, men den gemensamma utställningsytan öppnar upp för samtal mellan verken, i en den nya kontext de tillsammans utgör. 

Viking Art Galleri är en plats där besökarens fantasi tillåts flöda och inspirationen ett konstverk kan ge spelar en betydande roll.

Medverkande konstnärer: Christian Wilke, Katarina Gustafsson, Marie Jönsson, Mary Segerfalk, Maimo Widesjö, Rickard Ljungqvist, Humle Rosenkvist, Frida Lindbom.