OPEN CALL

I samband med Helsingborg Art Week inbjuder Kulturhotellet konstnärer och kreatörer som verkar inom måleri, teckning, skulptur, film/video, foto, grafik, ljud, installationer samt blandteknik att senast den 15 september 2017 lämna in en ansökan för medverkan under Helsingborg Art Week. 

ANSÖKAN
Ansökan sker via email till info@helsingborgartweek.se. För att kunna ta ställning till era verk/projekt behöver vi följande information:

Kontaktuppgifter
Kort presentation av verk/projekt
Bilder på verk + info (storlek, dimensioner)
Kategori


Beslut meddelas senast den 20 september 2017 via email. Inlämning av verk sker senast den 25 september och skickas till följande adress:

Kulturhotellet
Södergatan 15
252 25 Helsingborg

Hämtning av verk sker senast den 14 oktober på Kulturhotellet. Alternativt kan vi ordna med försändelse. Kostnad för frakt står respektive konstnär för. 


FRÅGOR

Vilka konstformer kan jag anmäla?

Måleri, teckning, skulptur, film/video, foto, grafik, ljud, installationer samt blandteknik.

Hur många verk/projekt kan jag anmäla?
Varje konstnär kan lämna in ett (1) till fem (5) verk i aktuell kategori. Av dessa fem verk kan ett (1) till fem (5) verk komma att antagas. Av de antagna verken förbehåller sig Kulturhotellet rätten att visa ett (1) till fem (5) verk. Om man ansöker med ett projekt kan varje konstnär/kreatör ansöka med ett (1) projekt. Kulturhotellet förbehåller sig rätten att inte visa verken om vi upplever att de ej är i dugligt skick. Samtliga verk ska levereras inramade och signerade.

Vem kan anmäla verk? Kan en grupp konstnärer gemensamt anmäla verk?
Alla typer av konstnärer/kreatörer inom ovan nämnda discipliner kan anmäla verk. Man kan även söka som grupp.
 
När och hur vet jag om mina verk/projekt antagits?
De konstnärer/kreatörer som antagits kommer att få besked via epost senast den 20 september 2017. Behandling av ansökan sker kontinuerligt under ansökningsperioden. 

Vad ska jag göra när jag blivit antagen?
Om du blivit antagen med ett eller flera verk skickas de till Kulturhotellet senast den 25 september. Verk som kommer in sent kan komma att strykas från den specifika utställningen. Om du blivit antagen med ett projekt etableras en kontakt med Kulturhotellet via mail/telefon.

Kostnad?
Respektive konstnär/grupp står för samtliga omkostnader. Däremot är medverkan kostnadsfri. Kulturhotellet kan till viss mån bidra med tips, idéer och stöd i eventuella ansökningsprocesser.

Måste mina verk vara till salu? Vem bestämmer pris? Hur stor är provisionen?
Ja, samtliga antagna verk måste vara till salu. Priset ska vara satt i svenska kronor och sköts av konstnären själv. Priset ska inkludera allt som köparen ser, det vill säga inramning och liknande samt 25 % provision.