OPEN AIR KULLAGATAN

Kullagatan

 
infilight_brus_xs.jpg

På vilket sätt villkorar galleriet och konsthallen upplevelsen av konst? Frågan ställs på sin spets när nio elskåp på Kullagatan blir yta för verk från lika många konstnärer. Platsen är ett oväntat rum för utställning och spelar därför en betydande roll som utmanare av betraktarens förväntningar på och upplevelse av verken.