formbart

Kullagatan 56
Öppettider 12-18.00

 
Marocko 2_xs.jpg

Konstnärsgruppen Formbart presenterar en samlingsutställning där olika tekniker och vitt skilda uttryckssätt samsas om utrymmet. Olikheterna resulterar i en dynamisk utställning, där verken kompletterar varandra och ger ett oväntat helhetsintryck.