bota dig FRÅN finkultur

Lördag 30 september
13.00
Culture Hub/Stortorget

 
finkultur.jpg

Samuel West, innovationsforskare och grundare av Museum of Failure, vill bota dig från finkultur. Till grund för experimentet ligger en idé om att svenska kulturkonsumenter gör en särskiljning mellan finkultur och populärkultur. Med hjälp av elchocker i kombination med visuellt material, väcks en lust att konsumera populärkultur hos deltagaren.