DISHOMMAGE

david stenbeck

Södergatan 19
Öppettider 12-18.00

 
davidstenbeck.jpg

David Stenbecks utställning Dishommage är en antites, där en inkapslad och underkänd samtid utgör språngbräda för rörelsen mot en ny planet. Färgerna är klara, ljuset rent och drömmen glänsande. I centrum står det digitala, som arbetssätt, realitet och mål. Landskap, utsnitt av människor, vardagliga objekt och olika sfärer svävar, till synes ensamma, i en rymd av ljus och frågar betraktaren: är det här en ny början eller är det undergången?