ALL HANDS ON DECK

Joshua Ng | Jesper Berséus

Södergatan 17
Öppettider 12-18.00

 
allhandsondeck.jpg

Ett mörklagt rum. På ena sidan släpper en lins in ljus, på andra sidan framträder en bild av det som finns utanför rummet. Det kallas för camera obscura och är samma teknik som användes för att konstruera den första kameran. 

Genom att träda in i rummet och uppleva fenomenet på plats, kan vi få en förståelse för vilken roll ljuset spelar och hur mekaniken bakom ett fotografi fungerar.